Bedriftene i Ipark

Ipark - innovasjonspark Stavanger er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med 130 bedrifter, og
cirka 900 ansatte. Det er flere interessante fagmiljøer innenfor blant annet:

  • ENERGI
  • MAT OG NÆRINGSMIDDEL
  • IT/IKT
  • HELSE
  • GEOSCIENCE

I tillegg er deler av det offentlige virkemiddelapparatet representert, som Innovasjon Norge, Greater Stavanger og Skape.no
Brønn- og boremiljøet WellCom er i vekst, sentrert rundt verdens mest komplette testanlegg på land, Ullrigg. 

Rett sør for dagens Ipark finnes muligheter for å oppføre inntil 45.000 m2 med kontor, undervisnings- og laboratoriebygg. Beliggenheten er ideell; midt mellom Stavanger sentrum, Forus og flyplassen og med nærhet til Universitetet, IRIS og Ipark. Her kan du være med og sikre din bedrift sin naturlige plass i et kunnskapsintensivt og spennende miljø på Ullandhaug.

Arkivenes Hus er allerede under oppføring på dette området og vil stå ferdig sommeren 2017.

Les mer om bedriftene på hjemmesiden til Ipark her