NE(S)T er etablert med et enkelt mål: skape bedre, mer produktive arbeidsplasser for samhandling og jobb.

Kontorfellesskapet NE(S)T  i Ipark innovasjonspark Stavanger er et arbeidssted for deg som er din egen arbeidsgiver, gründer, entreprenør, frilanser, eller som jobber i en bedrift med få ansatte og som ønsker en arbeidssituasjon hvor man befinner seg i et fellesskap med andre mindre bedrifter og næringsdrivende. Som medlem blir du en del av et større bedriftsmiljø i Ipark. Her finner du bedrifter som er ledende innen innovasjon og teknologi. 

Les mer om bedriftsmiljø i Ipark.

 

Hva kan vi tilby:

 • Møblert moderne arbeidsplass i et felles kontormiljø
 • Printer/kopimaskin
 • Frukt og kaffe
 • Trådløst internett
 • Renhold og energiforbruk
 • Møterom
 • Resepsjon
 • Garderober og trimrom

Du har også tilgang til kantinen i Ipark. Åpen for lunsj mellom kl 1030 - 1330.

 

NE(S)T is established with a simple goal: to create better, more productive workspaces for interaction and work.

The office space NE(S)T  in Ipark Innovationpark Stavanger offers a workspace for you as your own employer, entrepreneur, contractor, freelancer, or who work in a company with few employees and need a work situation where you are in a community with other companies. As a member you will be part of a larger corporate environment in Ipark. You can find companies that are leading in innovation and technology. Read more about Ipark

Your membership includes:

 • Furnished modern office in a shared office environment
 • Print/copy and scan
 • Coffee and fruit
 • Wifi
 • Cleaning services and energy supply
 • Modern meeting rooms
 • Reception
 • Wardrobes and fitness room

You can also access the canteen. Open from 1030 - 1330.

Illustrasjon kontorfellesskap i Ipark

Illustrasjon kontorfellesskap i Ipark